Inkeren is het thema van dit herfstnummer. Een uitnodiging en opdracht om te veranderen wat niet goed is. Om te zoeken naar herstel en verbinding. De weg naar binnen blijkt ook de weg naar buiten.

De grote vraag is hoe we die weg kunnen vormgeven. Riek Benthem schrijft over de pelgrimstocht langs het Friese Jabikspaad naar Keiland. Een antwoord op die vraag zoekt ook Marieke in haar column en Vincent in de jongeren column.

Verhalen zoals over icoon schilderen, schrijfretraite, vrijwilligerswerk en de meditatiejaargang “Bezinning op je geestelijke weg” vind je ook in deze nieuwe Wijs.

Heb je nog geen abonnement? Een jaarabonnement 2019 (zes nummers) kost € 27,-. Bel of mail voor een abonnement of een proefnummer naar het secretariaat van de Oecumenische Janskerkgemeente.