Een ieder is welkom bij onze vieringen. In de lijn van de PKN en andere kerkgenootschappen hanteren wij geen coronacheck. Wel vragen we je een zelftest te doen als je niet aan de regels die gesteld worden bij gebruik van de coronacheckapp voldoet. Zo maak je het voor mensen die extra kwetsbaar zijn minder onveilig.

Wij verwachten dat een ieder de ander de ruimte geeft om gepaste afstand te houden. In het schip van de kerk mogen de rijen om en om gebruikt worden. In de dwarsbeuken staan stoelen op anderhalve meter afstand. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie en de kerk is groot genoeg om dit veilig te doen. Geef elkaar de ruimte en kom niet ongevraagd dicht bij een ander. Blijf na het halen van de koffie dan ook niet bij de balie hangen maar verspreid je in de kerk of ga er mee naar buiten.

Voor de veiligheid wordt de lucht circulatie gecontroleerd. . Bij alles geldt: bij klachten blijft thuis en kom dan alleen als je negatief getest bent. Voor standaard vieringen is aanmelden niet meer mogelijk.