Ook de komende maanden zullen er weer een aantal Kerk op Schoot-vieringen gehouden worden, voor kinderen tot ongeveer vier jaar. Muziek en verhaal, eten en non-verbale elementen wisselen elkaar af rond een gelovig thema. Waar mogelijk proberen we aan te sluiten bij de viering in de Janskerk zelf.

Op 3 november (Allerzielen),
1 december (Advent) en
12 januari zal er een Kerk op Schoot-viering zijn.

Je bent welkom in de kosterswoning aan de Janskerk vanaf 10.30 uur. We beginnen om 11.00 uur met Kerk op Schoot en sluiten vervolgens aan bij de kring in de Janskerk.