In de zomercyclus van de Janskerkgemeente staan enkele psalmen centraal rond het monastieke ideaal “stabilitas loci”: het verblijven op één plek, aarden, wortelen. Ik mag een luistertip aandragen bij een aantal psalmen. Met plezier!

Psalm 82
1 Een psalm van Asaf.
God staat in de vergadering Godes;
Hij oordeelt in het midden der goden;
2 Hoe lang zult gijl
ieden onrecht oordelen,
en het aangezicht der goddelozen aannemen?
Sela.

Een merkwaardige, nogal onnavolgbare psalm. God te midden van andere goden: er blijken er dus meer te zijn…? Misschien komt het wel door die verrassende inhoud dat deze psalm nogal zelden is getoonzet. Uiteraard, componisten die het hele Psalter van muziek hebben voorzien konden er niet buiten (Sweelinck bijvoorbeeld, of Sigmund Hemmel). Ook Schütz heeft zijn eigen versie, maar die componist hebben we al gehad.

Gelukkig kun je in zo’n geval altijd bij onze westerburen terecht. Zo’n merkwaardige tekst gedijt wonderwel bij zo’n neutrale, bijna brave, maar ook meditatieve 19de-eeuwse reciteerwijze. Tijd en ruimte genoeg voor je eigen gedachten…!

Laurens de Man