In de zomercyclus van de Janskerkgemeente staan enkele psalmen centraal rond het monastieke ideaal “stabilitas loci”: het verblijven op één plek, aarden, wortelen. Ik mag een luistertip aandragen bij een aantal psalmen. Met plezier!

Psalm 72
1 Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.
2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.
3 De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.
4 Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

Gerechtigheid, vrede, heuvels, verlossing… Een indrukwekkende psalm, waarin verschillende “sferen” geschilderd worden. Een plezier om hierbij een bewerking van mijn orgelleraar zaliger Jacques van Oortmerssen (1950-2015) te laten horen. Bijna zes jaar lang mocht ik aan het Conservatorium van Amsterdam les hebben van deze integere musicus, warme persoon en deskundige leraar. “Ik ben geen componist, maar schrijf af en toe een stukje”, heb ik hem wel eens horen zeggen. Deze bewerking van de traditionele “Geneefse” melodie van Psalm 72 vind ik erg geslaagd. Een serene maar mysterieuze sfeer, waarin, voor de oplettende luisteraar, zachtjes flarden van de psalmmelodie opduiken. Door het gebruik van dubbelpedaal (met twee voeten tegelijk) ontstaat een mooie gelaagdheid. Een voorzichtige ontwikkeling eindigt in een vredig slot. Vrede en gerechtigheid, maar allerminst vanzelfsprekend of kort door de bocht…

Laurens de Man