Zondag 3 november a.s. – de eerste zondag na Allerzielen – is de zondag waarop we in de Janskerkgemeente de mensen gedenken, die we in het afgelopen jaar aan de dood verloren. In die viering verzamelen we ons als nabestaanden rondom het Licht van de Eeuwige. We noemen de namen van onze overleden geliefden, we delen ons gemis, zoeken troost voor ons verdriet, uiten wellicht onze woede om de rauwheid van het bestaan, we steken kaarsen aan in de hoop op lichtend vuur, dat nooit meer dooft.

We lezen o.a. uit het boek Job, hoofdstuk 14,1-14.

Het thema is ‘voor een boom is er hoop’.

Voorganger: Kees van der Zwaard

M.m.v. het Janskoor olv Hans Leeuwenhage

Laurens de Man, piano en orgel