In de 40-dagentijd iedere dag ter inspiratie een korte tekst om de dag mee door te gaan.
Vandaag #38:

In de Goede Week beleven wij het hoogtepunt van de weg, van het liefdesplan, dat door heel de geschiedenis van de relatie tussen God en de mensheid loopt.
Jezus trekt Jeruzalem binnen om de laatste stap te zetten waarin Hij heel Zijn zijn samenvat: Hij schenkt zich volledig weg, Hij behoudt niets voor zich, zelfs het leven niet.
Bij het laatste avondmaal met Zijn vrienden deelt Hij het brood en de kelk ook “voor ons”. Gods Zoon schenkt zich aan ons, geeft Zijn lichaam en Zijn bloed in onze handen om altijd bij ons te zijn, om onder ons te wonen.
En in de Hof van Olijven, evenals op het proces voor Pilatus, biedt Hij geen weerstand, Hij zwijgt, Hij schenkt zich weg; Hij is de door Jesaja aangekondigde lijdende Dienaar Gods die zich tot ter dood prijsgeeft.

Paus Franciscus
Audiëntie in de Goede week 2013 

Informatie over de vieringen van de Oecumenische Janskerkgemeente in de Goede Week vind je hier