Zondag 14 juli is er een bijzondere viering als afsluiting van de cylcus ‘Bijbellezen met andere ogen’. In deze viering, die deels is voorbereid met kinderen uit de verhaalgroep, kijken we vanuit het perspectief van kinderen van nu naar het roepingsverhaal van Samuel.

We brengen ons in herinnering het kind dat wij zelf eens waren, en hoe we toen naar de wereld keken. Samuel wordt uitgekozen door God, maar zegt zelf ook ja. In hoeverre bepalen we zelf wat we doen en wat ons gebeurt in het leven? In hoeverre wordt er soms bewust of onbewust voor ons gekozen? Hoe beleef en ervaar je dat als kind, wil je alles ‘zelf doen’ of juist niet? Hoe is dat voor ons als volwassenen, waarin eigen verantwoordelijkheid een grote rol lijkt te hebben? Hoe komen we als mens tot bloei?

De viering zal een andere vorm hebben dan gebruikelijk: met ruimte voor beweging in de kerk, maar ook voor verstilling en muziek zodat iedereen, van jong tot oud kan meedoen en de viering kan meebeleven’