Vanavond in de paasnachtviering (om 22:30 uur in de Janskerk) vieren we dat liefde sterk is als de dood. Dat het Licht sterker is dan de duisternis. Worden wij nieuwe mensen, geven wij de aarde een nieuw gezicht.
Dit jaar zal het een verstilde viering zijn, waarin wij de weg van donker naar licht afleggen door muziek en stilte, door gebed en teksten, door ons te laten raken door het Licht in alle broosheid. De kunstinstallatie van de Leidse kunstenaar Jan de Boon, bestaande oa uit vier glas-in-loodpanelen zal hierin een bijzondere rol spelen in onze prachtige Janskerk.
Wees welkom om gezamenlijk op weg te gaan, gezegend met Licht.

Zelf vertelt Jan de Boon het volgende als achtergrond bij zijn kunstwerk:
 In vele verschillende oude culturen was de eredienst gewijd aan een hoog Zonnewezen. In Indië werd het Surya genoemd, in Perzie Ahura Mazdao, in Egypte betrof de eredienst de Zonnegod Atum-Ra en later Horus, de Babyloniërs vereerden Shamash, in Griekenland zetelde Helios op de zonnewagen en de Romeinen namen de zonnegod Mithra uit het Nabije Oosten over, in het Jodendom heette het Javeh. Soortgelijke erediensten zijn over de gehele wereld terug te vinden.

Deze opeenvolgende cultuurperioden kenmerkten zich door een eigen verhouding tussen de geestelijke en de aardse werkelijkheid, tussen het Licht en het Duister. Werd in de oudheid de geestelijke wereld als realiteit ervaren en al het aardse als illusie beschouwd, in onze tijd lijkt dit geheel gespiegeld te zijn. De mens heeft op aarde zijn eigen vrijheid veroverd, heeft zich geëmancipeerd vanuit de goddelijke almacht. De vraag is wat hij met deze vrijheid doet. Wordt hij erdoor gebonden aan de doodse materie, laat hij zich verleiden tot hoogmoedige illusies of kiest hij de weg door het midden?Tijdens de Paasnachtdienst gedenken we de gebeurtenis op Golgotha en de opstanding van Christus om de mens te helpen deze middenweg te bewandelen en zich naar de toekomst toe te ontwikkelen. Vanuit het Licht naar het Duister en terug naar het Licht dat nu het Duister heeft omgevormd en in zich opgenomen. Het uiterlijke Licht dat de dood heeft overwonnen en vanaf Golgotha innerlijk door de mensen zelf kan worden meegedragen. Een keerpunt in de menselijke geschiedenis.

Piëta in hout, Durham Cathedral, Groot Brittannië
Foto: Johanneke Bosman