Ook komende zondag komt de Oecumenische Janskerk weer bijeen voor de wekelijkse viering. En waar gaat het zondag dan over? In de cyclus De vele gezichten van Jezus is het thema Gerechte. We lezen Marcus 12, 1-17 vanuit de vraag wie of wat autoriteit bepaalt.

We zingen onder andere Jij die voor alle namen wijkt (Oosterhuis/ Geneve 1551),  Woord dat ruimte schept(Oosterhuis/Oomen) en de zegenbede De levende zegene en behoede U (Bremer).

Maria Goetze is zondag cantor en Paul Valk bespeelt orgel en piano.

Voorganger is Johanneke Bosman, van wie we in deze viering afscheid nemen. Johanneke werkt sinds 18 september als pastoraal werker in de Parochie Den Bosch/Roozendaal. We zullen haar de zegen meegeven bij deze mooie, nieuwe uitdaging.

Johanneke Bosman neemt komende zondag afscheid van de Jans als gemeentepastor

De viering vindt plaats in de Janskerk te Utrecht en begint om 10.45 uur met inzingen (aanvang viering: 11.00 uur)

Bij het thema Gerechte

Jezus vertelt een levensgevaarlijk verhaal, dat de verhouding tussen hem en de Joodse leiders van het volk op scherp zet. Al eerder klinkt het onheilspellende hoe hem ‘uit de weg te ruimen’ (3,6). Ook is Johannes de Doper al vermoord. Jezus is als een ‘koning’ Jeruzalem binnen getrokken en heeft als een profeet de tempel gereinigd. Kortom: de confrontatie tussen Jezus en de religieuze autoriteiten komt steeds meer op scherp te staan. Het verband tussen Schriftuitleg en gezag speelt daarin voortdurend een rol. Evenals Godsvertrouwen. Niet voor niets refereert Jezus aan zichzelf als hij in de gelijkenis spreekt over ‘zijn geliefde zoon’. Een beslissende fase breekt aan. Wie heeft het gezag? Is dat hetzelfde als macht? Waar komt je gezag vandaan? Wie of wat bepaalt je autoriteit? Wat zijn de gevolgen als je je hand overspeelt? En hoe zal – in dit onthullende verhaal – de rechtmatige eigenaar reageren als de gerechte erfgenaam wordt vermoord?