Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof,
dat hij mijn vooroordelen kan afbreken.
Ik geloof,
dat hij de sleur kan doorbreken.
Ik geloof,
dat hij mijn onverschilligheid kan overwinnen.
Ik geloof,
dat hij mij vindingrijk in de liefde kan maken.
Ik geloof,
dat hij mij kan waarschuwen voor het kwaad.
Ik geloof,
dat hij mij de moed tot het goede kan geven.
Ik geloof,
dat hij mijn droefheid weet om te buigen.
Ik geloof,
dat hij mij liefde voor het woord van God kan geven.
Ik geloof,
dat hij mij kracht kan geven in mijn lijden.
Ik geloof,
dat hij mij een broeder kan geven, die mij steunt.
Ik geloof,
dat hij mijn wezen kan doordringen.

Tekst: Karl Rahner