Sinds enige tijd, wonen we, de Jans,  doordeweeks in het Simonshuis. We gebruiken de ruimtes in goede harmonie met de bewonersgemeenschap. Onze doordeweekse activiteiten vinden er inmiddels plaats: Voorbereidingen van vieringen, bijeenkomsten van de liturgie commissie en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

Op 16 april hebben we onszelf en elkaar gezegend met deze nieuwe verblijfsplaats. Gemeentepastor Kees van der Zwaard sprak de zegen uit en zei:

we bouwen een huis
we scheppen een plek
opdat ruimte ontstaat
om te wonen, te werken
te vieren, te leven
wij – mensen
zoekers van zin
vreemdeling op aarde
gast aan tafel
als bewoners thuis
onder de zon
onderdak bij de Eeuwige
*

huis van stilte
waar de onrust van het zwerven
mag neerdalen met het stof
kan plaats vinden
op deze vierkante meter aarde
waar we bestaan

huis van muziek
stroom van klank, zang en dans
die de ruimte vergroot
door muren heen
tot hemelkoepel

huis van verhalen
waar flarden en fragmenten
worden geschakeld
tot levensloop
stap voor stap
woord voor woord
in zinsverband

huis om te leren
met en van elkaar
iedereen leerling en leraar
allemaal student van het universum
met honger naar waarheid
dorst naar waarachtigheid
plezier van het ontdekken
geheim van het niet-weten

huis van samenspraak
om de tafel
koppen bij elkaar
soms tegen elkaar
maar altijd in vergadering
een open verzameling

huis van maaltijden
aan tafel
in een kring
het gewone leven
voeden en proeven
van klaarmaken tot opruimen
van boodschappen tot wc poetsen
het volle leven

huis van de beelden
die wijzen naar verder, hoger, dieper
spiegel van het eeuwig ongeziene
schaduw van de Oneindig Nabije
het leven bij voorbeeld
bestaan als het ware
imitatio Christi als imago Dei
en zo
huis van de Ene

wees en woon en werk en vier en leef gezegend

(Simonshuis – 16 april 2023 – huiszegen)