Dromen

Ook komende zondag komt de oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen in de Janskerk in hartje Utrecht. En waar gaat het dan zondag over? In de cyclus Geroepen zijn is het thema Dromen. We lezen Genesis 40:1-23 vanuit de vraag: Hoe houden mensen de hoop levend als zij gevangen zitten of hun situatie voelt als gevangenschap.

Maria Goetze-Smith is cantor en Laurens de Man bespeelt piano en orgel. We zingen onder meer Levenslied op het woord (Delver/Löwental) en Het lied van de elementen van Kees van der Zwaard.

Elise Rommens-Woertman is de voorganger.

Over de cyclus

In de kerk grijpen we in de zoektocht naar levenskunst terug op oeroude Bijbelverhalen, die vertellen over de talloze ervaringen die ons leven verzieken en verzoeken. Én over de ervaring van bevrijding uit wat ons in de greep houdt, uit slavernij, uit onrechtvaardige structuren, uit onze persoonlijke en collectieve verwarring, schaamte en schuld. Daarmee worden die oude verhalen bronverhalen. Zij wijzen ons steeds weer op waar dat ‘water des levens’ te vinden is. Ze houden niet op te vertellen dat we onze dorst mogen lessen.

Over het thema ‘Dromen’

In de lezing gaat het over Jozef die in de gevangenis belandt.  In Egypte door de vrouw van de farao. Jozef krijgt in de gevangenis de leiding over de andere gevangenen. De Ene is  hem goed gezind.
Dan komt er een nieuwe taak op zijn pad, het uitleggen van twee dromen. Jozef benadrukt dat dromen uitleggen een zaak van de Ene is, en dat ze het daarom aan hem kunnen vertellen. De verbondenheid met God wordt hierin op een subtiele manier zichtbaar gemaakt.
Jozef vraagt aan de schenker of hij, als hij zoals voorzegd in de droom vrijkomt, aan Jozef wil denken omdat hij onrechtmatig vast zit. Dat vergeet de schenker echter. Jozef blijft ook zelf dromen. Onterecht in de gevangenis beland houdt hij de mogelijkheid open dat zijn lot ten goede zal keren, dat er iemand aan hem denkt, dat hij weer vrij komt en er nieuwe wegen zich voor hem ontvouwen. Deze manier van omgang met dromen raakt aan de vraag naar onze verwevenheid met de Ene in ons eigen dagelijkse leven. Hoe zijn wij afgestemd op God?

 

De viering is in de Janskerk in Utrecht. We beginnen om 10.45 uur met inzingen. De viering vangt aan om 11.00 uur

Voor de kleineren in ons midden is er Verhaalgroep