Deze week is het beeld bij psalm 72 een icoon van Christus als Koning.
Jezus heeft een staf met kruis in zijn hand,
en maakt het gebaar van een machtige mens die iets belangrijks te vertellen heeft.
Ook verwijst dat handgebaar naar de twee naturen van Christus (waarlijk God en waarlijk mens) en Zijn wezen in de Triniteit.
Christus heeft een behoorlijke kroon op Zijn hoofd en om de waarachtigheid en Zijn gezag nog meer te benadrukken een zwaard op Zijn schouder.
We zien een mens, die schittert met attributen die wij associëren met koningen en koninginnen. Met wereldlijke macht, met regeren en hoofse pracht en praal.

Als we met de psalmist mee zouden zingen, dan zingen we niet van een koning die heerst als een machtige tiran, als een dictator die het goud laat blinken in de zon.
Als we met de psalmist meezingen dan zingen we van een voortrekker die oog heeft voor alles binnen de schepping.
Oog voor de verschillende talenten die mensen, dieren, planten, de hele natuur heeft.
We zouden zingen, dromen ook misschien van een leider die ziet wie er hulp nodig heeft.
Die mens komt op voor wie onderdrukt wordt,
en op een natuurlijk wijze zouden mensen lof zingen op de leider die veiligheid en vrede voorstaat.

Zien we dat in deze icoon?
Er blinkt goud, er is een kroon…
Toch gaat het om de mens eronder,
zo wil het kruis als hoogste punt ons misschien duidelijk maken.

Huub Oosterhuis heeft misschien iets van de mystiek onder deze icoon samengevat in een kyrie-litanie:

Jezus, koning en gezalfde Gods
Jezus, hoge priester, knecht van God
Jezus, woord en evenbeeld van God
Jezus, licht en aangezicht van God
Jezus, zoon van Adam, zoon van God
Jezus, onze broeder, onze God.

Jezus kijkt ons, de kijker, niet aan.
Zijn blik is ergens anders…..
Als wij Zijn blik volgen, kunnen wij dan zien waar de psalmist over zingt?

tekst: Johanneke Bosman
Afbeelding: Anonymous, Christ Tsar, 1690. This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus 100 years or less.