Daar

‘Ja daar schenkt de Heer zegen:
leven voor altijd.’ (Psalm 133)

Ja,
maar,
wáár dan?

Waar vind ik dat daar?
Ga ik links, moet ik rechts?
Welke vertakking van de rivier moet ik volgen?
Welke zijweg is mijn pad?
Waar drupt mijn dauw van de Sionsberg?
En ik heb helemaal geen baard…..

God, waar vind ik U?
In welke ronding,
in welke bocht van het leven mag ik U vinden?
In welke spruit,
in welke nieuwe scheut vind ik Uw leven gevende zegen?

Daar, daar waar de Heer zegen schenkt,
is daar waar mensen samenleven.
Daar waar verbondenheid is,
daar waar geen buitensluiten is,
daar waar Liefde is.

Daar, is daar waar er geen scherpe hoeken zijn om tegen aan te vallen,
waar eigen wegen, een gezamenlijke basis hebben.
Daar, is een persoonlijk stukje zijn, in een verbonden, groter geheel.
Daar is elkaar niet loslaten.
Daar is samenleven,
en samen Gods daar zoeken en werkelijkheid maken.

Daar, dat is leven.

tekst: Johanneke Bosman
beeld: Mark Dean