Als ik Jozef was,
wat zou ik dan doen?

Mijn vrouw zwanger,
maar niet van mij….
Mijn God spreekt tegen mijn partner,
maar niet tegen mij….
Mijn leven op z’n kop,
maar niet door mij!

En dan droom ik.
EN DAN DROOM IK!
IK!
Er wordt mij iets duidelijk,
ik voel een zekerheid.

Alles wat in mij in opstand was,
heeft een plek gevonden.
Alles in mij wat kwaad was,
heeft een verzachting gevonden.
Het nobele doen wat goed zou zijn,
is veranderd.
Veranderd in een verlangen,
een verlangen er te zijn voor dit komende kind.

Als ik Jozef was,
wat zou de droom met mij doen?
Zou ik mij iets kunnen laten zeggen?
Zou ik mij met mijn gevoelens kunnen verzoenen?

Als jij Jozef was,
wat zou jij doen?

Afbeelding: Toegeschreven aan Meester van Delft 1503
Tekst: Johanneke Bosman