Al sinds zondag 15 maart mogen we niet meer samenkomen in de Janskerk en zenden we onze vieringen online uit. In het begin hadden we niet de mogelijkheid om beeld en geluid tegelijkertijd en kwalitatief goed door te sturen. Bovendien is een uitzending een ander medium dan fysiek aanwezig zijn bij een viering in de ruimte van de kerk. Bepaalde handelingen die in de kerk plechtig en verstillend zijn, werken op beeld vertragend en voelen veel ‘leger’.

Daarom – en omdat we het talent in huis hebben! – hebben we er voor gekozen de vieringen van te voren in gedeeltes op te nemen en te monteren tot één geheel.

We komen met zo min mogelijk mensen bij elkaar: voorganger, lid van de liturgiecommissie, Hans Leeuwenhage als cantor, Laurens de Man op piano/orgel en Hans Viezee als cameraman en opnameleider (eventueel met assistent).

We hebben de opzet teruggebracht tot een basisviering met niet al te lange liederen, die iedereen thuis kan meezingen. Daarvoor wordt de liturgie – nog steeds in de vertrouwde vorm, met dank aan Jaap Goetze – op de ChurchApp gezet door Harry Veenstra. Harry is ook degene die er voor zorgt dat de viering steeds op het goede tijdstip online ‘in première gaat’.  Na afloop is er inmiddels digitaal koffie drinken via Zoom, waar Jaap Rodenburg als gastheer optreedt.

We zijn steeds handiger en efficiënter geworden met opnemen. Dat doen we op maandag. Eerst nemen we de gesproken teksten per plek (lezenaar, tafel) op. Daarvoor wordt eerst die plek uitgelicht, het geluid getest en iedereen tot stilte gemaand (behalve het verkeer buiten de kerk). Na de teksten volgt de muziek van Hans en Laurens. Daar gebruikt Hans V speciale microfoons voor, zodat het thuis ook goed klinkt. De orgelstukken neemt Laurens zelf op, zowel het geluid als zijn dansende vingers.

Uiteindelijk komen al die opgenomen fragmenten terecht op de montagetafel van Hans Viezee om tot één viering te worden. Van de sprekers en muzikanten vraagt dat het vertrouwen dat jouw losse stukje echt deel wordt van het grote geheel. Dat is een groot verschil met live vieren op zondag. Maar inmiddels weten we hoe goed Hans dat kan. Niemand is dan ook meer verbaasd om hem met zijn camera als spiedend oog door te kerk of over het Janskerkhof te zien gaan, op zoek naar mooie verbindende beelden.

Deze vorm hopen we – als het nodig is – in elk geval tot en met de Pinkstercyclus vol te houden. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen zien we daarna verder.

Grote dank en waardering voor al die mensen die het mogelijk maken, dat we als mensen van de Janskerkgemeente – en ver daarbuiten! – verbonden blijven met elkaar en met de Eeuwige in woord, muziek en beeld.

Wil je een gift geven?

of scan de QR-code