Vinden roept verschillende associaties op. Verontwaardigd zijn over de regels rond kwijtschelding gemeentebelastingen zoals de werkgroep ‘’Verantwoorde Buffer”. En dan samen zoeken naar oplossingen. Of uitzoeken welke goede doelen je het beste kunt steunen. In deze Wijs weer een veelheid aan invalshoeken.

Download : Vanuit Verontwaardiging samen optrekken

Heb je nog geen abonnement? Wijs verschijnt zes keer per jaar. De abonnementsprijs is € 22,50. Voor studenten en mensen met een minimuminkomen: €10,00.
Mail voor een abonnement 2021 je naam en adres naar secretariaat@janskerkgemeente.nl

Foto cover: Een knoopje aanzetten is een klein werkje, maar het vinden van de juiste kleur garen …  © Teunis Hol