Komende zondag starten we met een nieuwe vieringencyclus: Kerk in de stad – 20 september t/m 25 oktober 2020

De afgelopen maanden hebben we noodgedwongen geëxperimenteerd met nieuwe vormen van verbinding. Dat experiment is nog niet afgelopen, ook al keren we voorzichtig en langzamerhand fysiek weer terug in de Janskerk. Tegelijkertijd grepen en grijpen we terug op oude woorden en rituelen. Eigenlijk is altijd zo geweest: kerk zijn door de tijden heen. Je verhouden tot de tijd in verbinding met zoeken naar de bron en hopen op de toekomst. Onze Janskerk staat in het hart van de stad, in het centrum van het stadsleven. De komende weken willen we ons de volgende vragen stellen: Wat heeft de stad ons te vertellen, wat vraagt en brengt het ons? Wat hebben wij te bieden, wat betekenen wij voor de stad? Met die vragen zijn we niet in 6 weken klaar – sterker deze vragen zijn en blijven altijd actueel – maar het is een mooie opmaat op onze verdere bezinning op wie we als Janskerkgemeente zijn en willen zijn.

Elise Rommens-Woertman en Kees van der Zwaard