God,

De zomer loopt ten einde,
de dagen worden merkbaar korter,
de natuur om ons heen verkleurd en verstild.
Het leven om ons heen verandert van kleur,
school, werk, kerk,
alles start al dan niet gewoon, weer op.

Wij danken Je voor alles
wat de zomerperiode ons gebracht heeft,
dat we de vruchten plukken kunnen.
Dat we ervan durven proeven en genieten.

Wij vragen Je:
Blijf bij ons,
ook al het licht langzaam minder wordt,
dat wij ons verbonden weten met U,
als bron van ons bestaan.

Amen