Waar is de grens,
tussen leven
en niet-leven?

Als je van warm naar koud gaat?
Als je van licht naar donker loopt?
Als er niets meer groeit om je heen?
Als de lucht ijl wordt?

Als de stilte je omsluit?

Kun je vanuit niet- leven
naar leven?
Als je koud voelt,
kan warmte je tot leven brengen?
Als donker je opslokt,
kan licht je los trekken?
Als er niets om je heen te vinden is,
geeft een druppel water je groeikracht?

Wat als stilte je ontsluit?

Vasthouden en loslaten
Uitbreken en verstrengelde vingers
Leven en niet- leven
Leven en voortleven
Leven en dood

tekst Johanneke Bosman
foto Teunis Hol