Gebed

Gebed

Goede God, Wie zou ik zijn zonder U? Waar zou U zijn zonder mij? U die mij zoekt van verre, kent van dichtbij. Laat mij vertrouwen op Uw licht en uw trouw, vandaag en alle dagen van mijn leven, totdat ik thuis kom bij U....
Gebed

Gebed

Wij danken U, God, voor de liefde in ons leven. Onze hand die zich uitreikt naar een andere hand, ons hart dat zich geraakt weet door wat een naaste bezighoudt. De open blik van een vreemde op straat, een vriendelijk woord onderweg. Wij danken U, Dat wij ons ook als...
Gebed

Gebed

Barmhartige God, Wij bidden Jou voor al die mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, geen plek om te rusten, geen bed om in te slapen. Voor hen die zwervend door de straten gaan, alle gevoel voor richting kwijt. Dat wij ook in hen Jouw gelaat herkennen, voor hen...
Gebed

Gebed

Eeuwige, als mensen zijn we altijd onderweg, op zoek naar geluk, naar goed wijd land om te leven, naar grond onder onze voeten, naar een horizon in de verten. Naar een vaste bodem onder ons bestaan, met alles wat op ons afkomt, wat in ons omgaat, wat ons raakt, wat we...