19 februari 2018

Eerste volle week van de Veertigdagentijd.

Afgelopen woensdag tekende het Askruisje onze voorhoofden.
Het begin van de Veertigdagentijd, tijd van bezinning en reflectie met het uitzicht op Pasen.
Misschien heb je bewust iets gekozen waarmee je wilt vasten in deze periode.
Dat je bepaalde patronen wilt doorbreken; misschien wil je kijken of je zonder bepaalde vanzelfsprekendheden kunt.
Voor de een kan dat koffie zijn of alcohol, voor de ander Facebook en Instagram.

Wat me aansprak afgelopen zondag in de viering in de Janskerk was het thema: Opnieuw kijken.
Voor mij heeft dat te maken met ontvankelijk zijn, met bewust met open ogen in de wereld staan. Mensen daadwerkelijk zien en ze open benaderen, verhalen willen horen, nieuwsgierig zijn naar wat mensen bezighoudt.
Op die manier kun je in de Veertigdagentijd je richten op dat wat juist wel je aandacht verdient of vraagt.
Van het ene keer je je af en voor het andere ontstaat er ruimte.

Dat er zegen moge rusten op die ruimte die gaat ontstaan!

door Jasja Nottelman