Neem eens een abonnement op Wijs! Wijs is het ons gemeenteblad gemaakt voor en door leden en belangstellenden van de Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht. Het blad verschijnt zes keer per jaar met o.a. nieuws uit en over de gemeente, thema-artikelen geschreven door gemeenteleden en pastores en een tienercolumn.

Bel of mail voor een abonnement of een proefnummer naar het secretariaat van de Oecumenische Janskerkgemeente.