Calendar

aug
9
zo
Viering 9 augustus 2020
aug 9 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Wonen in het huis van de Ene
Lezing: Psalm 27

In psalm 27 wordt bezongen hoe de Ene zelf als woning wordt ervaren door de psalmist. De Ene is zijn licht en zijn heil, zijn burcht en behoud. Hij houdt niet op het gelaat van God te zoeken. Een prachtige psalm waarin als het ware een transformatie voelbaar is: van zoeken en verbonden zijn, van je hoop richten op het gelaat van God, vol vertrouwen uitzien naar een land waar het goed leven is. Door het te blijven zingen en bidden, soms tegen de klippen op, wordt het waar, wordt het een huis om in te wonen, je gedragen en geborgen te mogen weten. Mens, jij bent geliefd klinkt er als zachte onderstroom in mee.
Welke beelden van de psalmist herkennen wij in de onderstroom van ons leven?

aug
16
zo
Viering 16 augustus
aug 16 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Majesteit!
Lezing: Psalm 24

Psalm 24 stelt de vraag van een pelgrim, die een heilige plaats nadert: mag ik binnenkomen? En de psalm benoemt het verlangen van de pelgrim: bij die bron de zegen ontvangen. Van wie? Van de koning vol majesteit. Kortom: de pelgrim is op weg naar een ontmoeting met zijn/haar Schepper. Je zou ‘majesteit’ kunnen vertalen met ‘gewichtigheid’, met dat wat er toe doet. Daarmee komen vraag en verlangen van de pelgrim bij elkaar: doe ik er toe? Een confrontatie met je ware grootte – en dus kleinheid. Gevolgd door de ervaring dat juist in dat perspectief jou de zegen ten deel valt.

aug
23
zo
Viering 23 augustus
aug 23 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Het woelen en woeden van de volken
Lezing: Psalm 2

‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch’, zingt Psalm 2. Een goede en nog steeds actuele vraag, die opkomt waar leiders hun eigen belang laten prevaleren boven dat van hun mensen. De psalm noemt dat machtsbeluste, megalomane gedrag belachelijk. De confrontatie en de ontmaskering kunnen en zullen niet uitblijven. Psalm 2 is de laatste waarschuwing: o wee, als de mensen voor wie je verantwoordelijk bent niet bij je kunnen schuilen. Politiek is een heilige zaak!
Wat betekent in dit verband de oproep: ‘Heilig zul je zijn, want Ik ben heilig.’

aug
30
zo
Viering 30 augustus
aug 30 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Wat is een goede koning?
Lezing: Psalm 72

Psalm 72 is de bijbelse blauwdruk voor goed koningschap, voor rechtvaardig leiderschap. Het hart van de psalm is vers 12-14: het bloed van de arme is kostbaar in de ogen van de koning. Alle binnenlandse en buitenlandse betrekkingen komen daaruit voort. Geen wonder dat deze psalm gezongen wordt als voorafschaduwing van de Messias. En wie voor deze koning bidt, bidt voor de hele wereld: Uw Koninkrijk kome!
Wat kunnen wij doen om iets van dat messiaanse verlangen gestalte te geven? Zowel politiek als persoonlijk. Waar woont de rechtvaardige koning in ons?

sep
6
zo
Viering 6 september
sep 6 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: godje te midden van de goden
Lezing: Psalm 82

In psalm 82 gaat de God van Israël het gevecht aan met de andere goden. En niet als de Majesteit van de Wereld, maar als een klein godje, dat te midden van de andere grote goden gaat staan en in dat hol van de leeuw zijn mond open doet: hoelang nog blijven jullie onrechtvaardig!? Dit is de confrontatie met de machten, die het leven van de mensen op aarde onmogelijk maken. En hun val wordt aangekondigd.
Voor ons roept dat de spanning op: waar halen wij het lef vandaan om onze stem te verheffen tegen die grote machten? En hoe houden we de spanning uit tussen het ‘hier’ en het ‘nog niet’ van Gods Koninkrijk? Hoe bewaren we ons geloof in de goede afloop?

sep
13
zo
Viering 13 september
sep 13 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Joop Smit osa
Thema: Visie en visioen
Lezing: Psalm 47

De Schepper van hemel en aarde is degene die Abraham riep om op reis te gaan naar het land van belofte; en degene die Abraham riep is ook degene die David riep om koning te worden in dat land van belofte. In psalm 47 wordt iets zichtbaar van de heilsgeschiedenis, van de Allerhoogste die via de levens van mensen, inclusief hun mislukkingen en misstappen, zijn plan voor herstel van de hele wereld uitvoert. (Vgl Tom Wright, Paulus Een biografie, p.48).
Hoe vormt dit visioen onze visie? Voelen wij ons deel van dat plan? Heeft ons leven een bedoeling? En hoe kan de voltooiing van het Koninkrijk Gods ook ons leven voltooien?