Calendar

jul
12
zo
Online koffiedrinken via Zoom
jul 12 @ 11:30 – 12:30
Online koffiedrinken via Zoom

Je bent van harte uitgenodigd om online koffie te drinken na de online premiere van de viering op Youtube. Het koffiedrinken gebeurt via Zoom.

jul
19
zo
Viering 19 juli 2020
jul 19 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Trees van Montfoort
Thema: Rijkdom
Lezing: Psalm 128

Psalm 128 is een bedevaartslied dat uiting geeft aan de ervaring van je een gezegend mens weten. Zowel door rijkdom die hij in zijn leven ervaart als in de verbondenheid met de Eeuwige, met wie hij wandelt. Een plek om in vrede te wonen, waar het leven zich in zijn volheid aandient wordt geschetst in beelden en taal van die tijd, die ons niet altijd makkelijk zullen vallen: arbeid die vrucht draagt, een vrouw die het huis tot leven brengt, een tafel waaraan de toekomst zichtbaar wordt door de kinderen die staan als jonge olijfbomen. Gezondheid waardoor je de kinderen van je kinderen zult zien. Wat ervaren wij als rijkdom in ons leven? Wanneer weet je je verbonden met de Eeuwige?

Online koffiedrinken via Zoom
jul 19 @ 11:30 – 12:30
Online koffiedrinken via Zoom

Je bent van harte uitgenodigd om online koffie te drinken na de online premiere van de viering op Youtube. Het koffiedrinken gebeurt via Zoom.

jul
26
zo
Viering 26 juli 2020
jul 26 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Woonplaats voor God
Lezing: Psalm 132

Het lied ‘ik zal in mijn huis niet wonen, voordat ik heb gevonden, een plaats waar God rusten kan’ is een vrije bewerking van psalm 132. Het is God die onderdak zoekt bij ons, die een woonplaats op aarde wil. God is met hart en ziel verbonden met de aarde, Haar schepping, met alles wat er groeit en bloeit en ademt. In de psalm wordt dat geconcretiseerd door een woonplaats voor God te bereiden, een plek voor de ark. Het is David die daarvoor een belofte doet, daar wordt in deze psalm op teruggegrepen. In de traditie van de stabilitas loci is het de levenskunst om God te zoeken en te vinden op de plek waar je bent, in de wisselvalligheden van ons leven, in wat zich aandient. Om God ook in de alledaagsheid op het spoor te komen. God staat niet buiten onze gewone realiteit, maar is er intens mee verbonden. Op welke plekken op onze wereld zien wij sporen van God? Wat betekent dat voor ons leven, voor hoe wij naar de wereld kijken?

Online koffiedrinken via Zoom
jul 26 @ 11:30 – 12:30
Online koffiedrinken via Zoom

Je bent van harte uitgenodigd om online koffie te drinken na de online premiere van de viering op Youtube. Het koffiedrinken gebeurt via Zoom.

aug
2
zo
Viering 2 augustus 2020
aug 2 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Samen God zoeken
Lezing: Psalm 133

In deze korte psalm is ieder woord van belang. Hier, op deze plaats wonen mensen in echte harmonie met elkaar, dat is goed en weldadig. Twee broers, die normaal gesproken al snel concurrenten van elkaar zouden kunnen worden, ieder zijnsweegs zouden gaan, hun eigen akker zouden gaan bewerken, wonen op een plaats tezamen. Dat is een wonderlijk geheel, daar rust zegen van de Allerhoogste op. Twee mensen die elkaar versterken.
in de regel van Benedictus wordt er sterk de nadruk op gelegd dat Godzoekend leven in gemeenschap vorm gegeven wordt. Thomas Quartier zegt daar het volgende over:
Een deugd kun je nooit in je eentje beoefenen, je hebt er hulp van anderen bij nodig. De geniale vondst van Benedictus bestond erin dat hij dit inzicht ook toepaste op de beleving van de stabiliteit. De monnikenvader wilde de stabilitas loci, die strikt genomen individueel kan worden volbracht, niet loskoppelen van de idee van de sociale stabiliteit: “De werkplaats waar wij alles met toeleg volbrengen is de beslotenheid van het klooster en het bestendig verblijf binnen de gemeenschap.” (RB 4,78) Mensen horen dus niet alleen als individuen op de plek te blijven die ze gekozen hebben, ze moeten dit ook samen doen.

Online koffiedrinken via Zoom
aug 2 @ 11:30 – 12:30
Online koffiedrinken via Zoom

Je bent van harte uitgenodigd om online koffie te drinken na de online premiere van de viering op Youtube. Het koffiedrinken gebeurt via Zoom.

aug
9
zo
Viering 9 augustus 2020
aug 9 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Wonen in het huis van de Ene
Lezing: Psalm 27

In psalm 27 wordt bezongen hoe de Ene zelf als woning wordt ervaren door de psalmist. De Ene is zijn licht en zijn heil, zijn burcht en behoud. Hij houdt niet op het gelaat van God te zoeken. Een prachtige psalm waarin als het ware een transformatie voelbaar is: van zoeken en verbonden zijn, van je hoop richten op het gelaat van God, vol vertrouwen uitzien naar een land waar het goed leven is. Door het te blijven zingen en bidden, soms tegen de klippen op, wordt het waar, wordt het een huis om in te wonen, je gedragen en geborgen te mogen weten. Mens, jij bent geliefd klinkt er als zachte onderstroom in mee.
Welke beelden van de psalmist herkennen wij in de onderstroom van ons leven?

Online koffiedrinken via Zoom
aug 9 @ 11:30 – 12:30
Online koffiedrinken via Zoom

Je bent van harte uitgenodigd om online koffie te drinken na de online premiere van de viering op Youtube. Het koffiedrinken gebeurt via Zoom.

aug
16
zo
Viering 16 augustus
aug 16 @ 11:00 – 12:00

Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Majesteit!
Lezing: Psalm 24

Psalm 24 stelt de vraag van een pelgrim, die een heilige plaats nadert: mag ik binnenkomen? En de psalm benoemt het verlangen van de pelgrim: bij die bron de zegen ontvangen. Van wie? Van de koning vol majesteit. Kortom: de pelgrim is op weg naar een ontmoeting met zijn/haar Schepper. Je zou ‘majesteit’ kunnen vertalen met ‘gewichtigheid’, met dat wat er toe doet. Daarmee komen vraag en verlangen van de pelgrim bij elkaar: doe ik er toe? Een confrontatie met je ware grootte – en dus kleinheid. Gevolgd door de ervaring dat juist in dat perspectief jou de zegen ten deel valt.