Gemeenteberaad Visiedocument

Online

Het Dagelijks Bestuur heeft in samenwerking met de Raad een concept voor een nieuw Visiedocument (2021-2024) gemaakt. Een vervolg op de vorige Visie, die liep tot 2020. Graag gaan we daarover met elkaar als gemeente in gesprek. Dat doen we online. Er zal een zoomlink worden geplaatst in de Nieuwsbrief van 7 mei en op […]

Viering

Online

Thema: Imitatio Christi – heilig spel Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Efeze 4:15-17; 4:25 - 5:2 Veel vertalingen vertalen Efeze 5:1 met (een variant op) ‘weest navolgers van God’. Tom Naastepad vertaalt dit vers met ‘weest dan schouwspelers van God’. Weest Gods acteurs. Het griekse woord is ‘mimètai’. Daar hoor je het woord mime […]

Stilstaan bij het thema ‘opstaan, geloven met je lijf’

Online

In de periode tot Pinksteren willen we stilstaan bij het thema 'opstaan, geloven met je lijf'.
We hopen, als de coronamaatregelen dat toelaten, ook fysiek in kleine groepjes bij elkaar te kunnen komen. In elk geval is er wekelijks de mogelijkheid om aan te sluiten bij een zoomactiviteit.
Hierin komen we een uurtje online bij elkaar en […]

Viering

Online

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
, Kees van der Zwaard, Jasja NottelmanThema: Uit het vuur riep ons bij naam een stem
Lezing: Gen 2, 4b-9 en Hand 2,1-4 Op deze Pinkstermorgen lezen we het begin van het tweede scheppingsverhaal waarin de Eeuwige de mens maakt uit het stof van de aarde en haar de levensadem inblaast: zo worden wij […]

Gemeentedag ‘Groen licht’

Het is Pinksteren, een dag van Vuur (LICHT), van oog voor de wereld (duurzaamheid/GROEN) en van GROEN licht voor verbinding en ontmoeting (binnen de mogelijkheden van de maatregelen uiteraard). Het programma biedt voor elk wat wils en bestaat uit een combinatie van online en offline activiteiten. Je kunt meedoen met het hele programma of alleen […]

Christelijke meditatie per Zoom

Online

Een stilte-meditatie gevolgd door een lectio divina, inhoudelijk aansluitend op de zondagse vieringen. Om te verstillen, te bezinnen en te verbinden. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand mediteren we samen. Seintje Bos, Petra van der Heiden en Ellen Bakker begeleiden. Wil je meedoen of op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar Petra […]

Viering

Online

Voorganger: Pieter Dronkers
 Thema: Een profetische Geest
 Lezing: Jesaja 61,1-9 Profeten zijn dwarsliggers, die dynamiek brengen omdat ze denken dat deze wereld anders kan zijn: rechtvaardiger, lichter, waarin alles wat leeft tot volle bloei komt. Ze brengen daardoor onherroepelijk dynamiek met zich mee, roepen tegenkrachten op, wrijving en weerstand. In de bijbel zijn zij mensen […]

Viering

Online

Voorganger: Kees van der Zwaard
 Thema: geboren uit geestkracht
 Lezing: Johannes 3,1-13 Jezus en Nikodemus zijn met elkaar in gesprek. Vlak ervoor heeft Jezus tijdens het eerste Pesachfeest dat voorkomt in het Johannesevangelie de voorhof van de tempel leeg geveegd, wat veel reactie opriep. Nu volgt er een gesprek, waarin elk woord telt en anders […]

Christelijke meditatie per Zoom

Online

Een stilte-meditatie gevolgd door een lectio divina, inhoudelijk aansluitend op de zondagse vieringen. Om te verstillen, te bezinnen en te verbinden. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand mediteren we samen. Seintje Bos, Petra van der Heiden en Ellen Bakker begeleiden. Wil je meedoen of op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar Petra […]

Viering

Online

Voorganger: Elise Rommens-Woertman Thema: Aanwezig in afwezigheid?! Lezing: Psalm 22,1-14 Psalm 22 is een klaagpsalm. De psalmist schreeuwt het uit, omdat hij in doodsgevaar is. Hij is alleen, verlaten en voelt zich aan alle kanten bedreigt, en kan geen kant meer op. 
En in zijn angst en eenzaamheid is ook de Eeuwige afwezig. De Ene […]