Christelijke meditatie per Zoom

Online

Een stilte-meditatie gevolgd door een lectio divina, inhoudelijk aansluitend op de zondagse vieringen. Om te verstillen, te bezinnen en te verbinden. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand mediteren […]

Viering

Online

Thema: Transfiguratie Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Matteüs 17:1-13 Is je lichaam deel van je ware zelf? En zo ja, kunnen wij dan God zien met onze aardse ogen? […]

Viering

Online

Thema: Dit is mijn lichaam Voorganger: Thea Peereboom Lezing: 2 Korinthe 4:18-5:8 Paulus gebruikt het beeld van ons lichaam als woning, meer specifiek als tent. Daarmee komen we terecht op […]

Christelijke meditatie per Zoom

Online

Een stilte-meditatie gevolgd door een lectio divina, inhoudelijk aansluitend op de zondagse vieringen. Om te verstillen, te bezinnen en te verbinden. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand mediteren […]

Viering

Online

Thema: Een geestelijk lichaam Voorganger: Joop Smit o.s.a. Lezing: 1 Korinthe 15:35-57 Als Paulus zijn eerste brief aan de Korinthiërs schrijft, verwacht hij nog mee te maken dat Jezus terug […]

Viering

Online

Thema: Seksualiteit en spiritualiteit Voorganger: Jasja Nottelman Lezing : Hooglied 5:10-16; 7:1-6; 8:6-7 Het thema – ‘geloven met je lijf’ – roept de eenvoudige vraag op: ‘Is er verschil tussen […]

Christelijke meditatie per Zoom

Online

Een stilte-meditatie gevolgd door een lectio divina, inhoudelijk aansluitend op de zondagse vieringen. Om te verstillen, te bezinnen en te verbinden. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand mediteren […]

Viering

Online

Thema: Imitatio Christi – heilig spel Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Efeze 4:15-17; 4:25 - 5:2 Veel vertalingen vertalen Efeze 5:1 met (een variant op) ‘weest navolgers van God’. […]