Wanneer:
2 augustus 2020 @ 11:00 – 12:00
2020-08-02T11:00:00+02:00
2020-08-02T12:00:00+02:00

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Samen God zoeken
Lezing: Psalm 133

In deze korte psalm is ieder woord van belang. Hier, op deze plaats wonen mensen in echte harmonie met elkaar, dat is goed en weldadig. Twee broers, die normaal gesproken al snel concurrenten van elkaar zouden kunnen worden, ieder zijnsweegs zouden gaan, hun eigen akker zouden gaan bewerken, wonen op een plaats tezamen. Dat is een wonderlijk geheel, daar rust zegen van de Allerhoogste op. Twee mensen die elkaar versterken.
in de regel van Benedictus wordt er sterk de nadruk op gelegd dat Godzoekend leven in gemeenschap vorm gegeven wordt. Thomas Quartier zegt daar het volgende over:
Een deugd kun je nooit in je eentje beoefenen, je hebt er hulp van anderen bij nodig. De geniale vondst van Benedictus bestond erin dat hij dit inzicht ook toepaste op de beleving van de stabiliteit. De monnikenvader wilde de stabilitas loci, die strikt genomen individueel kan worden volbracht, niet loskoppelen van de idee van de sociale stabiliteit: “De werkplaats waar wij alles met toeleg volbrengen is de beslotenheid van het klooster en het bestendig verblijf binnen de gemeenschap.” (RB 4,78) Mensen horen dus niet alleen als individuen op de plek te blijven die ze gekozen hebben, ze moeten dit ook samen doen.