Zondag 21 februari eerste zondag in de veertigdagentijd

Zondag 21 februari eerste zondag in de veertigdagentijd

Thema: In vuur en vlam Voorganger: Kees van der Zwaard Lezing: Exodus 3: 1 – 15 Het volk Israël is al lange tijd in Egypte, ze leven daar een bestaan in slavernij. Ze zijn onvrij, werken om te overleven, en zijn de uitputting nabij. Mozes is de schapen en geiten...

Gebed – Onze vader, die in de hemel zijt

Beluister hier een soort “oerorgel”: een kopie van het oudst bewaard gebleven orgel van Nederland, 1479! De kas daarvan hangt in Middelburg, het zeer broze binnenwerk is opgeslagen. Het originele instrument was oorspronkelijk in de Utrechtse NicolaÏkerk te vinden....