Gebed – Maak mij een werktuig van uw vrede…

Gebed – Maak mij een werktuig van uw vrede…

Heer, Maak mij een werktuig van Uw Vrede. Laat mij, waar haat is, liefde brengen. Waar onrecht is, tot vergeving stemmen. Waar verdeeldheid is, eendracht stichten. Waar dwaling is, waarheid doen gelden. Waar twijfel is, geloof vestigen. Waar wanhoop is, hoop wekken....